Bieg będzie przeprowadzony w warunkach pandemii COVID-19. Determinuje to szereg zmian w stosunku do tradycyjnego biegu niemniej jego główne założenia jak wspólny start i rywalizacja na trasie pozostają bez zmian. Najważniejsze zmiany jakie obowiązują uczestników to:

  1. Odbiór numeru startowego Możliwy będzie w dwóch miejsca: 6 marca (sobota) sklep Carrefour Borek, na dziale sportowym. W dniu biegu w namiocie na starcie pomiaru czasu.
  2. Zawodnicy są zobowiązanie do niegromadzenia się na lini startu. Należy pozostać w rozproszeniu z jednej wskazanej przez organizatora strony bramy startowej.
  3. Zawodnicy zapisują się na dwie godziny startu. Nie oznacza to jednak startu wspólnego.
  4. Każdy z uczestników startuje indywidualnie na sygnał startera.
  5. Sygnał startera jest momentem od którego liczony będzie czas biegu.
  6. Do pokonania są trzy okrążenia. trasa będzie oznaczona.
  7. Po biegu uczestnicy otrzymują medal.
  8. Po biegu ok. godziny 13:00 nastąpi dekoracja zwycięzców Open K+M
  9. Pozostali uczestnicy nie mogą tworzyć zgromadzenia większego niż 5 osób dlatego też uczestnicy proszeni są o rozejście się/rozproszenie.
  10. Losowanie nagrody głównej odbędzie się zaocznie pośród osób, które ukończą bieg. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości odbioru nagrody.