Bieg będzie przeprowadzony w warunkach pandemii COVID-19. Determinuje to szereg zmian w stosunku do tradycyjnego biegu niemniej jego główne założenia jak wspólny start i rywalizacja na trasie pozostają bez zmian. Najważniejsze zmiany jakie obowiązują uczestników to:

  1.  Jeżeli okaże się, że bieg nie może się odbyć nie z winy organizatora gwarantujemy 100% zwrotu opłaty startowej. Z tego też względu nie uruchamiamy płatności online, a jedynie klasyczne przelewy na nr konta stowarzyszenia (patrz regulamin).
  2. Powyższy punkt obowiązuje do 8 listopada 2020. Po tym czasie organizator dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia biegu  w związku z czym w przypadku niemożności odbycia się biegu opłata startowa będzie przeniesiona na nowy termin imprezy.
  3. Odbiór numeru startowego tylko przed biegiem w miejscu i czasie ogłoszonym przez organizatora (prawdopodobnie dwa dni poprzedzające bieg w miejscu do tego przystosowanym).
  4. Zawodnicy są zobowiązanie do niegromadzenia się w strefie startu. Należy pozostać w rozproszeniu z jednej wskazanej przez organizatora strony bramy startowej.
  5. o godzinach 10:00 i 11:30 następuje start, który trwa 10 minut. W tym czasie zawodnicy są zobowiązani do przekroczenia lini startu zachowując dystans społeczny.
  6. Po biegu uczestnicy otrzymują medal.
  7. Po biegu ok. godziny 13:00 nastąpi dekoracja zwycięzców Open K+M
  8. Pozostali uczestnicy nie mogą tworzyć zgromadzenia większego niż 5 osób dlatego też uczestnicy proszeni są o rozejście się/rozproszenie.