Większość z nas zna aktualne obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Aby bieg mógł się udać niezbędne jest abyśmy się wszyscy do nich stosowali. To sprawia, że bieg odbędzie się w nieco innej formie ale nadal z wyścigiem i rywalizacją.

Oto najważniejsze zasady, które obowiązują uczestnika biegu. Kolejne informacje sanitarne będą aktualizowane.

 1. Przed biegiem odbierasz numer startowy w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora (odbiór numerów startowych również w dniu biegu).
 2. Uczestnicy zapisują się na jedną z dwóch serii startowych o godzinie 10:00 i 11:30. Każdy startuje indywidualnie, brak startu wspólnego.
 3. Przed startem nie organizujemy wspólnej rozgrzewki, uczestnicy są rozproszeni na terenie parku.
 4. Każdy jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego.
 5. Każdy jest zobowiązany do noszenia maseczki przed startem oraz wszędzie tam gdzie może następować kontakt społeczny.
 6. W czasie biegu nie obowiązuje noszenie maseczki.
 7. Bieg odbywa się bez kibiców
 8. Po biegu otrzymujesz medal i… niestety prosimy o nie gromadzenie się na lini mety. Uczestnicy będą proszeni o rozproszenie się lub oddalenie od lini mety.

Ważne!  Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Koordynator działań sanitarnych na biegu – Jacek Urbanowicz, zawody@pro-run.pl