Zapraszamy uczestników na dwie oddzielne serie startowe: wolniejszą i szybszą. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startu do przekroczenia mety.

  • 10:00 – start uczestników na czasy 50 minut i wolniej
  • 11:30 – start uczestników na czasy 49 minut i szybciej

Start każdej ze stref startowych trwa 10 minut. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w czasie startu minimum 2 metry. Przed startem obowiązuje zasłanianie ust i nosa. W czasie biegu zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami nie jest to konieczne.